Caphub

image-description

For oss som investerer i norske startups, er Caphub tjenesten vi ønsket oss selv for å kunne gjøre en bedre jobb. Dette var vår første egne produktutvikling i Boitano, og skal sant sies, vi har fått kjørt oss godt.

Skrevet av den 17. oktober 2020.

Caphub skal være den mest komplette tjenesten for oversikt og innsikt i norske startups og startupmiljøet i Norge. Derfor kobler vi sammen flere offentlige og private datakilder, for å sammenstille mest mulig relevant informasjon på ett sted. Boitano står for den digitale produktutviklingen, i samarbeid med Shifter Media AS og Vester AS. 

Tradisjonelt har tilgangen på informasjon om startups gått mye gjennom egne nettverk, og vært preget av tilfeldigheter og mye arbeid. Ved å samle informasjonen blir det lettere, og ikke minst raskere å undersøke, oppdage og sammenligne forskjellige selskaper. Nå har Caphub et jevnt og høyt antall brukere som selvstendig tjeneste i sin nisje, og godt innlemmet i startup nettstedet Shifter.

De klassiske feilene

Bortsett fra at Caphub har landet på beina til slutt, er kanskje den beste læringen at det er lettere å lære av egne feil, enn av andres. Dette er verdifulle erfaringer i møte med nye prosjekter og investeringer. 

Feilene har selvfølgelig gjort at akkurat denne produktutviklingen tok mye lenger tid og mer ressurser enn det vi forventet da vi startet. I ettertid ser vi at vi kom skjevt ut med en uklar beslutningsstruktur, vi tok tekniske omveier, og alle forsinkelsene har gitt oss større kommersiell motstand, fordi konkurransebildet forandrer seg mens tiden går.

Likevel, vi ville verken vært tjenesten eller erfaringene foruten. Heldigvis pleier det å være motsatt, at vi er gode på å forutse og unngå problemer på forhånd.