Hva er sosio-teknisk arkitektur?

Hva er sosio-teknisk arkitektur?

Nylig hadde vi en podcast hos Boitano (en såkalt Boitcast), hvor vi diskuterte begrepet sosio-teknisk arkitektur. Det er et begrep som er ukjent for mange, så jeg tenkte at en bloggpost om temaet kunne være hjelpsomt.

Skrevet av Ole Andreas Rydland den 27. februar 2021.

Siden sosio-teknisk arkitektur er et rimelig nytt begrep vil man ikke finne noen presise definisjoner (enda). Men å snakke om sosio-tekniske systemer er ikke nytt. I organisasjonsutvikling er et sosio-teknisk system et system hvor mennesker og teknologi må interagere for å få utført arbeid. I det moderne teknologisamfunnet vårt er det få som ikke er en del av et sosio-teknisk system. Vi som jobber i teknologibransjen er nok ekstra eksponert for slike systemer. 

 

Historien bak teorien om sosio-tekniske systemer er interessant og relevant for trendene man ser i teknologiorganisasjoner i dag. Begrepet blir attribuert til Fred Emery og Eric Trist, som gjorde studier på arbeidere i kullgruver i England på 1950-tallet. Den regjerende management-filosofien på den tiden var Scientific Management - oppfunnet av Frederick Winslow Taylor rundt århundreskiftet. Under slik praksis var gruvearbeiderne spesialiserte: én var ansvarlig for drilling, én for skjæring, én for å bruke spaden og en annen hadde til sist ansvaret for transporten. Emery og Trist introduserte det de kalte “multi-skilled teams and sharing of tasks”. Gruvearbeiderne lærte seg å bruke flere verktøy og utføre forskjellige type oppgaver. Resultatene kom fort. Det ble registrert færre ulykker, bedre produktivitet og mindre sykefravær. I den gamle spesialiserte modellen var det lite kommunikasjon mellom arbeiderne, og de skyldte ofte på hverandre for ulykker og feil. I den nye modellen ble kommunikasjonen innad i teamene bedret betydelig, de hadde ferdighetene de trengte for å håndtere ulike, ofte farlige, situasjoner. Det ble også naturlig for team å fokusere på preventivt arbeid og vedlikehold, i stedet for at den slags falt mellom siloene i den gamle modellen. Vi ser det samme i det vi i dag kaller “kryss-funksjonelle produkt team”.

 

En annen forsker som har hatt stor innflytelse på sosio-teknisk arkitektur er Dr. Mel Conway, mannen som først introduserte “Conway’s Law”. Conways lov sier (på engelsk):

 

 “Any organization that designs a system (defined more broadly here than just information systems) will inevitably produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure”

 

Dette betyr at hvordan vi organiserer mennesker, og hvordan vi tillater (eller begrenser) interaksjonen deres, vil speiles i systemarkitekturen vår. Denne “kraften” virker også motsatt vei - hvordan systemene våre er designet vil påvirke hvordan kommunikasjonen i organisasjonen utføres. Jeg har selv opplevd at en tidligere teknisk arkitektur føre til en treghet i en omorganisering. Den la uhensiktsmessige føringer for hvilke team som måtte samarbeide og hvordan de skulle samarbeide.

 

Conways lov har fått mye oppmerksomhet blant utviklere og arkitekter gjennom mikrotjeneste-trenden. Med boken Team Topologies, utgitt i 2019, har bevisstheten rundt denne loven spredt seg enda bredere. Nå er det også flere personer med ikke-teknisk bakgrunn som vil forstå hva du mener hvis du referer til Conways lov.

 

Vi har fortsatt en lang vei å gå i og spre bevissthet om samspillet mellom sosiale og tekniske strukturer. Jeg observerer at man som har lest Team Topologies blir fiksert på typene av team de introduserer i boken. Men for meg var det to andre ting som var revolusjonerende i boken:

  • Konseptet med å organisere team og systemeierskap rundt kognitiv last. Dette er et utrolig viktig aspekt i sosio-teknisk design.
  • Hvordan man styrer interaksjonen mellom team, og hvordan interaksjonen forandres over tid er viktig å ta høyde for i sosio-teknisk design.
 

Interaksjonsmoduser. Kilde: https://teamtopologies.com/key-concepts 

 

I moderne nettverksorganisasjoner med fokus på kryss-funksjonelle team og innovasjonsprosesser kan det virke som om mange mener at alt samarbeid er bra samarbeid. Men det jeg tror Team Topologies viser oss er at vi må være bevisst på hvordan team interagerer med andre team, og hvilken form denne interaksjonen tar. Å ikke være bevisst på hvordan interaksjonen foregår kan føre til at teamets båndbredde for kommunikasjon blir overbelastet.Dette vil føre til økt kognitiv last på teamet siden det må interagere tett med flere andre team, og mye bortkastet tid på unødvendige koordineringsaktiviteter. 

 

Vi må også være bevisst på hvordan disse interaksjonene endrer seg over tid. Interaksjoner burde eksplisitt flytte seg fra tett samarbeid rundt uklare modeller i en discovery-fase til mer standardiserte interaksjoner i en leveranse-fase. Dette vil frigjøre båndbredde og kognitiv last fra teamet til å finne nye relasjoner for tett samarbeid, eller fokusere på å øke den interne effektiviteten i leveranse-modus. Som systemtenkingens far en gang sa:

 

An organization is a system and the performance of a system depends more on how its parts interact than on how they act when taken separately.” 

 

Avslutningvis vil jeg foreslå en definisjon på sosio-teknisk arkitektur:

Sosio-teknisk arkitektur er forståelsen av at sosiale strukturer (team, organisasjonsdesign, organisasjonskart og fysisk utforming av arbeidsplassen), og teknisk systemarkitektur, ikke kan designes i isolasjon. Det er avgjørende å ha et holistisk perspektiv på det sosiale og det tekniske systemet, slik at disse utvikles i samspill med hverandre. Det er viktig at vi tar innover oss at både systemarkitektur og sosiale strukturer vil være i konstant endring. Ofte på måter som kan være vanskelig å forutsi på forhånd. 

 

Å forutsi menneskelig oppførsel kan være vanskelig. Bilde fra Wyron A / Unsplash


Om du vil høre mer om sosio-teknisk arkitektur diskuterte vi det også på siste episode av Boitcast.
Takk til Øystein Hjertvik og Arild Tjomsland for feedback og korrekturlesing av artikkelen.

 

Mer om Fred Emery: https://www.afr.com/companies/fred-emery-the-man-who-reformed-the-workplace-19920904-kao8l

The Evolution of socio-technical system av Eric Trist: http://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-socio-tecnicas/Evolution_of_socio_technical_systems.pdf

Conway’s Law:

https://www.melconway.com/Home/Committees_Paper.html

Team Topologies: 

https://teamtopologies.com/

Ole Andreas har også publisert denne posten på engelsk på sin egen blogg.