Boitano er miljøfyrtårnsertifisert!

Vi har alle et ansvar for miljøet, uavhengig av bransje. Vi forplikter oss med dette til å minimere miljøbelastninger knyttet til vår virksomhet, og for å kontinuerlig ha fokus på miljøet i bedriften.

I tillegg til det vi kan gjøre for å begrense vår egen miljøpåvirkning har vi også høyt fokus på å skape en god arbeidsplass for våre ansatte – med mangfold og likeverd. Vi vil samarbeide med våre partnere og kunder for å kunne dele egen kunnskap, tilegne oss andres kunnskap og forsøke å påvirke våre samarbeidspartnere til å benytte miljøbevisste løsninger.

Gjennom sertifiseringen får vi også kunnskapen og dokumentasjonen eksisterende og potensielle samarbeidspartnere ønsker, og vi får møtt deres forventninger til bærekraft.

Miljøpolicy i Boitano

Miljøarbeidet hos Boitano tar utgangspunktet i FNs bærekraftsmål og vi har identifisert følgende viktige mål som påvirkes gjennom vår virksomhet.

 • God helse og livskvalitet
 • Likestilling mellom kjønnene
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Stoppe klimaendringene

Vi følger opp disse målene ved å:

 • Handle miljøsertifiserte produkter
 • Kjøpe brukt når vi kan
 • Reparere så mye vi kan for å redusere energiforbruk og avfall
 • Oppfordre og tilrettelegge for fysisk aktivitet på jobb
 • Høy representasjon i styret av kvinner
 • Jobber aktivt med å rekruttere kvinner
 • Oppfordrer kvinner til å satse på tech
 • Reise kollektivt når mulig
 • Begrense reising med karbonavtrykk så mye som mulig

Har du spørsmål eller forslag angående vårt miljøarbeid? Ta gjerne kontakt på miljo@boitano.no