Vi hjelper

Som oppdragsgiver kan du forvente nysgjerrige lagspillere fra oss, som bringer med seg oppdatert kompetanse, høy arbeidskapasitet og god stemning. Og selv om vi har vært med på å løse mange problemer, er det nye utfordringer vi lever for! 

image-description

Konsulenter fra Boitano tar ansvar for god fremdrift og høy kvalitet i leveransene. Kundene våre verdsetter vårt faglige engasjement, og vår evne til selvstendig problemløsning. Vi står for både effektivitet og utholdenhet. Våre konsulenter sikrer at de riktige løsningene blir valgt og gjennomført.

Kundene våre, samarbeidspartnere og vi har ambisjoner om å være langt fremme på bruk av teknologi.

Tar ansvar for utvikling

Den viktigste grunnen til å velge Boitano er at vi sikrer utvikling. Vi tar ansvar for god fremdrift, og kvalitet i leveransen.

image-description
image-description

Dyktige fagfolk med høy gjennomføringsevne

Felles for alle vi jobber med, er at de vet hvor mye menneskene bak teknologien betyr. Det er menneskene som gjør den store forskjellen. Boitano samler solide faglige ressurser og entreprenørskapsånd på ett sted.

Alle teknologer er partnere

Sammenlignet med andre selskap, er Boitano grunnleggende bygget opp av og for teknologer. Hos oss er alle likeverdige partnere, alle partnere eier en like stor andel av selskapet. Også nye. Alle skal ha mulighet til å være med å påvirke det vi skaper sammen, og ha kontroll over egen arbeidssituasjon. Det er kulturen vi dyrker rundt et faglig sterkt fellesskap, der alle kan være med å påvirke utviklingen, som gjør oss til et attraktivt miljø å være en del av og å samarbeide med.