Inspirerende å jobbe med noe tusenvis
av barn bruker hver dag

Barn sier det som det er, det har Olav Haugen erfart. Som seniorutvikler på Gyldendal Undervisning sitt produkt Skolestudio, hadde han gleden av å gjennomføre brukerinvolvering i form av skolebesøk på barneskole i Hakadal. «En emosjonell berg- og dalbane,» forteller Olav. «Det er smertefullt å se barn knote, kanskje til og med slite med noe man selv har laget. Ikke minst kan jo ærlige tilbakemeldinger svi litt.»

Skolestudio er Gyldendal Undervisnings nye digitale læringsverktøy. Laget med Undervisningsdepartementet sitt underlag som utgangspunkt, er ikke Skolestudio kun en tilpasning av eksisterende skolebøker til digitalt format. Med Skolestudio er faginnhold utformet og produsert på nytt, fra både lærer og elev sitt ståsted.

Skolestudio er Gyldendal undervisnings
nye digitale læringsverktøy

Det har gitt et resultat som er langt fra en tradisjonell lærebok. Kall det heller et læringsmiljø med innhold i alle fag og alle trinn til barne- ungdomsskole og videregående. Skolestudio inneholder over 35.000 ulike aktiviteter som elever og lærere kan velge mellom. Disse er å regne som innholdskomponenter frigjort av det digitale formatet. I praksis består Skolestudio av byggeklosser som læreren kan sette sammen og skape sin egen flyt, eller lene seg på planverket og det sporet Gyldendals fagressurser har lagt. Skolestudio inkluderer dessuten direkte kommunikasjon mellom lærer og elev, noe som både åpner opp for individualisert innsats og gjør det lettere å trekke hele klasser i gjennom felles arbeid på digitale flater.

Utviklingsprosjektet har vart i over to år. Direktoratet lager planen, ulike forlag lager sine ulike produkter, og skoler velger selv hvilket produkt de vil kjøpe. Skolestudio har vært i bruk i ett år, og er å regne som et work in progress. Men man kan allerede kalle det en suksess.

Hver dag har vi nå mellom 65.000 og 75.000 lærere og elever som bruker løsningen i klasserommet og i leksearbeid

«Vi har 178.000 unike brukere i Skolestudio (august måned). Hver dag har vi nå mellom 65.000 og 75.000 lærere og elever som bruker løsningen i klasserommet og i leksearbeid. Bruken har eksplodert etter sommeren! Vi måtte kaste på ekstra ressurser i Azure!»

Hos Gyldendal er det tre ulike team som jobber inn mot Skolestudio, til sammen ca 15 utviklere. Olav er vant til fullstack, han er vant til å kunne starte på bunnen og skreddersy teknologi og arkitektur for det videre arbeid, men hos Gyldendal jobber han i front-end applikasjons-teamet, som er i tett dialog med de andre teamene som produserer CMS og selve byggeklossene for innholdet.

«Stacken vår er ganske velkjent med .NET Core i bunn og React med TypeScript på toppen. Alt kjører i Azure. I tillegg bruker vi rammeverk som SignalR, Unleash, Redux, react-spring, styled-components, for å nevne noen. I motsetning til tidligere oppdrag, der jeg er vant til å jobbe full-stack, har dette oppdraget blitt ganske front-end tungt. Det har gitt meg ny og god erfaring med blant annet CSS og animasjoner. I tillegg har vi den siste tiden fått veldig mange brukere av systemet, noe som har gitt oss en del utfordringer med skalering i Azure. Men dette er jo et luksusproblem som bare er gøy å løse!»

Men som Olav har erfart, gøy er ikke bare enkelt:

«Det er forbausende hvor krevende det er å lage noe som skal være gøy!»

Partnere

Alle som jobber hos oss er medeiere i bedriften

Les mer

Startups

Boitano investerer i en rekke startups

Les mer

Tjenester

Tjenestespekteret til Boitano dekker dine IT-behov

Les mer