Et verktøy som motiverer
til handling

Mange snakker om å gjøre noe for å kutte utslipp. Kobla er et verktøy som motiverer til faktisk handling. Nærmere bestemt, tiden er kommet for å endre reisevaner.

Utgangspunktet for Kobla er målet om nullutslippssamfunnet. Det betyr at alle etter beste evne må ta ansvar for å endre sine reisevaner. Gjennom en app og tilhørende system gjør vi det enkelt å følge med på tid, økonomi, utslipp og konsekvenser knyttet til små og store reiser, personlig og på samfunnsnivå. Som navnet hinter om, handler det om å se seg selv i en større sammenheng.

Klart det nytter!

Kundene til Kobla er forskjellige steder, f.eks. en kommune eller en region med byvekstavtale. Innbyggerne er brukerne av tjenesten. 

Synliggjøring og sammenligning av innsats gjør det lettere og morsommere å endre vaner, gjerne sammen med andre i eget nettverk. Det kan godt hende at en blanding av positiv bekreftelse og konkurranseinstinkt er en del av løsningen for å gjøre verden bærekraftig. 

Med Kobla får politikere og myndigheter et bedre beslutningsgrunnlag, når de skal utvikle og prioritere tiltak. Når målet er å satse mer på kollektivtransport, sykkel- og gangveier, vil Kobla være en liten investering, som fort kan gi høy effekt. Vil Kobla få flere til å sykle, enn å bygge 500 meter sykkelvei?

Miljøengasjement møter
systemutvikling

Kobla er et eksempel på et prosjekt som kommer inn i Boitano gjennom en partner. Etter noen år med selvstendig konseptutvikling, ble Kobla presentert offentlig første gang i 2017. Da Kobla ble etablert som AS i 2019, gikk Boitano inn på eiersiden med såkornmidler og stort engasjement i hele selskapet. Vi falt for Kobla fordi det er en tjeneste vi mener det er behov for, og som vi også tror blir økonomisk om ideen blir tatt ut på riktig måte.

Prosjektet har mottatt markedsavklaringsmidler og kommersialiseringsstøtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn er innvilget. Det er utviklet prototyper i prosjektet Smartere Transport, Bodø. I 2020 har Kobla fått tilslag på et treårig prosjekt i Östersund med Applied Autonomy. Planen er å være i full drift fra 2021/22.

Partnere

Alle som jobber hos oss er medeiere i bedriften

Partnere

Startups

Boitano investerer i en rekke startups

Start ups

Tjenester

Tjenestespekteret til Boitano dekker dine IT-behov

Tjenester